Wat is IKME?

De Indicatieve Kaart Militair Erfgoed (IKME) geeft voor Nederland een landelijk overzicht op een kleine schaal van de (verwachte) ligging van resten van ondergronds en bovengronds militair erfgoed. In de huidige versie (IKME 1.2) is de tijdlaag Tweede Wereldoorlog ingevuld. Het is de intentie om de kaart met nieuwe informatie en meer tijdlagen aan te vullen, van de Romeinse Tijd tot en met de Koude Oorlog.


Voor wie?

IKME is primair bedoeld voor plannenmakers, beleidsmakers en terreinbeheerders die zich op bovenlokaal schaalniveau bezighouden met erfgoed en ruimtelijke plannen. Daarnaast is de informatie ook beschikbaar voor andere geïnteresseerden. Iedereen kan meehelpen de kaart verder in te vullen.


Waarom?

Resten van oorlog en defensie krijgen weliswaar steeds meer aandacht, maar de verwachte ligging van dergelijke resten is vaak niet goed bekend bij degenen die verantwoordelijk zijn voor cultuurhistorische waarden in relatie tot ruimtelijke plannen. IKME voorziet in een integraal, afgewogen landelijk overzicht van de verwachte ligging van deze resten. Hiermee wordt het erfgoed van oorlog en defensie op een landelijk schaalniveau letterlijk op de kaart gezet. Dit is een eerste stap voor een zorgvuldige, afgewogen omgang met deze cultuurhistorische waarden.ACTUEEL: IKME-update 1.2 op 22 december 2017. Meer actueel >>

Door wie

IKME is een initiatief van de Stichting RAAP. IKME versie 1.1 is gemaakt door RAAP Archeologisch Adviesbureau met bijdragen van de Stichting Menno van Coehoorn, het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en Saxion Archeologie